top of page

Gezond & Welzijncoaching

Gezondheid & welzijn gaat over het respecteren van grenzen in de breedste zin. 

Gezondheid - en welzijnscoaches werken met cliënten om hun gezondheid, vitaliteit en gevoel van welzijn te verbeteren vanuit een meer holistisch perspectief. Een coaching traject duurt in de basis slechts 3 maanden en nooit langer dan 6 maanden. Samen kijken we naar jouw doelen en onderzoeken we welke gedragsveranderingen voor jou werken om die te bereiken. Dit alles is gericht om je gezondheid maar vooral ook bedoeld om je gevoel van welzijn te verbeteren. Simpel gezegd: als je merkbaar lekkerder in je vel zit zal je positieve gedragsverandering ook blijvend zijn. Gezond-  en welzijnscoaching draait er om hoe prettig je je leven ervaart. Of je jezelf gelukkig zou noemen? Op welke vlakken je graag verandering zou willen zien. Heb je een gevoel van zingeving in je leven? Voel je je verbonden met anderen op de werkvloer of je persoonlijke leven? Gezond- en welzijn coaching  gaat uit van bio-individualiteit. Ieder mens is anders en heeft een uniek leef- en denkpatroon. Waar de ene persoon van gestrestst raakt, wordt een ander juist opgewonden. Op welke wijze speelt je leefstijl (voeding, bewegen, slaap en stress ) een rol in je gevoel van welzijn? Of juist andersom, in welke mate speelt jouw psyche een rol in hoe jij je leefstijl vormgeeft. Ben je een 'Comfort food' eter? 'Bingewatcher'? Kies je voor een borrel erbij of een borrel eraf? Rook je voor de gezelligheid, of om met de stress te kampen? Hoe sta je 's ochtends op en ga je naar je werk? Moe en uitgeblust of uitgerust en met zin om je collega's weer te zien?  

Leefstijl gerelateerde ziekten omvat óók mentale gezondheidsklachten. 

We hebben het vaak over epidemische ziekten gerelateerd aan gewicht en dat is jammer. Veel mensen lijden aan psychische klachten die op zichzelf ook niet los staan van de leefstijl, leefomgeving of levensgebeurtenissen. Zo wijst het Trimbos Instituut voor een derde van werk gerelateerd ziekteverzuim de werkstress als belangrijkste oorzaak aan. Dit is zo zonde, omdat veel problemen die tot een burn-out leiden,  kunnen worden opgelost in de eerste 6 weken na het ontstaan ervan. Daarna neemt de kans op succesvol herstel alleen maar in een hoog tempo af. Mensen die lijden aan werkstress eten, drinken slapen en bewegen anders. Voel je je dus niet lekker in je vel zitten en wil je werken aan je leefpatroon of denkpatroon, dan is Gezond en Welzijnscoaching voor jou geschikt. 

Let wel; Gezond- en welzijnscoaches zijn geen medici of therapeuten. Wij behandelen geen mentale aandoeningen en ziektes. Bij een vermoeden van onderliggende medische problematiek tijdens een coaching traject word je verzocht met de huisarts contact op te nemen.  Gezond- en welzijnscoaching richt zich op preventie en niet op genezing van ziekten. Herstel je van een ziekte dan kan deze vorm van coaching de medische zorg die je krijgt wel ondersteunen als complementair.  

Omdat lichaam en geest samenwerken en elkaar versterken of verzwakken wordt er dus niet alleen naar de vier pijlers voeding, bewegen, slaap en stress gekeken, maar deze pijlers worden onderzocht in relatie tot je algehele gevoel van welzijn. Je werk, privéleven en de wisselwerking daartussen. 

Gezond - en welzijnscoaching is voor particulieren die aan hun gezondheid willen werken. Wanneer je contact opneemt, bespreken we de mogelijkheden. 

Ben je geïnteresseerd in leefstijlcoaching vergoed door de verzekering?  klik dan hier

Als vertrouwenspersoon houd ik mij eveneens bezig met gedrag; ongewenst gedrag, gedrag wat de integriteit van een organisatie raakt. Vaak denken we in grote termen maar die kennen vaak kleine oorzaken. Zo kan je denken aan (onbewust ) buitensluiten bij communicatie, verkeerd vallende grappen, pesten, (passief) agressief gedrag of intimiderend op iemand overkomen. De wettelijke definities om de termen in te vullen zijn goed geformuleerd. Maar juist daarvoor begint het ergens dat iemand zich voelt  buitengesloten, gepest, geïntimideerd , agressief bejegend etc. Een ander kan dat in gelijke omstandigheden heel anders ervaren.

Iedereen beziet de wereld slechts vanuit zijn eigen bril en dan hebben wij ook nog eens een 'blinde vlek' voor onze eigen tekortkomingen. Zo lopen we soms al vast in een stadium waarin wederzijds begrip en oplossingen veel makkelijker te bereiken zijn dan wanneer we doormodderen door niets te zeggen. Als het vertrouwen verder blijft dalen en ruzies en misverstanden zich opstapelen, wordt de weg naar een wederzijds begrip of (informele) oplossing steeds meer onzichtbaar. Er komt een 'point of no return'. Dat is de plek waar de situatie alleen maar tot verliezers kan leiden. 

 

Als voorbeeld neem ik de term 'werkdruk'. Dit valt officieel niet onder de reikwijdte van de vertrouwenspersoon. Maar wat als je hierover niet met je leidinggevende durft te praten? Wat als je slapeloze nachten zich opstapelen? Je herkent dan vast dat jouw leidinggevende niks in de gaten heeft en je wellicht onbewust toch verwijten gaat maken. Hij of zij pikt jouw signalen niet op en je vind dat je wel duidelijk bent. Communicatie is een kunst en een wederkerigheid. Ook leidinggevenden zijn maar mensen. Hun intenties hoeven niet verkeerd te zijn. Maar frictie ontstaat als je het gevoel krijgt niet gezien te worden. Zonder dat je het door hebt kom je op een glijdende schaal terecht. Op een dag trek je de conclusie; 'Ik doe het niet meer.' 'Ik ben er klaar mee. 'Ze zoeken het maar uit.'

Hierin bevindt zich al een voedingsbodem voor conflict. 

Ik vind het een gemiste kans als ik in een zodanig stadium als vertrouwenspersoon of coach niet dienstbaar zou zijn. Daarom houd ik het liever simpel; alles wat je in vertrouwen wilt vertellen is bij mij bespreekbaar. Zo kan er immers in elk geval een stap gezet worden richting een dialoog /  oplossing. Werkgevers, leidinggevenden en collega's zijn niet per se onwelwillend, maar een vertrouwelijke verhouding is nu eenmaal kwetsbaar om uiteenlopende redenen. Zo kan het zijn dat een vertrouwenspersoon nu eenmaal laagdrempeliger is. Immers, ook het gevoel van falen, of niet opgewassen tegen de verwachtingen van je baan, de angst om gezien te worden als zwak of zeurpiet kan een rol spelen om niet rechtstreeks het gesprek aan te durven gaan. Daarom; alles is dus vertrouwelijk bespreekbaar en ligt het niet binnen mijn kennen en kunnen, dan help ik je zonder meer op weg zonder dat je van het kastje naar de muur gaat.      

Wil je sparren over grenzen, gedrag of welbevinden? Ik vind het leuk om met je in contact te komen, 

Lisette 

    

bottom of page