top of page

De vertrouwenspersoon is onmisbaar voor organisaties die waarde hechten aan een gezonde werkomgeving

Werken aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een optimale integere werkomgeving is een 'ongoing proces'. De vertrouwenspersoon heeft een preventieve werking in het voorkomen van problemen. Het meest belangrijk is de boodschap die de vertrouwenspersoon uitdraagt; positieve gedragsformulering. Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat verwachten we van elkaar binnen deze organisatie? Wat houden persoonlijke grenzen nu werkelijk in? Op welk moment wordt iemand een slachtoffer van pestgedrag of intimidatie? 

Wie te maken krijgt met ongewenst gedrag of integriteitskwesties voelt zich kwetsbaar. Sociale omgang op de werkvloer is complex. Mensen proberen vaak voor hun gevoel van alles, maar niks lijkt te werken.  Het zelfvertrouwen loopt een flinke deuk op. Plezier in het werk maakt plaats voor angstgevoelens en gebrek aan gevoel van eigenwaarde. Slachtoffers van ongewenst gedrag lopen het risico op onherstelbare schade op de lange termijn. Ook verzuimen zij hun werk drie keer zo veel. Daarnaast lijdt de passieve omgeving van het slachtoffer ook mee.  Gevoelens van schaamte, schuld en onzekerheid gaan de atmosfeer op de werkvloer beheersen. Uiteindelijk zal verdriet, boosheid en onmacht van het slachtoffer, langzaam een vertekend zelfbeeld vormen en langdurige ziekte is het gevolg.

De stap om naar buiten te treden vereist moed en daadkracht. Wie door de deur van een vertrouwenspersoon stapt kiest voor hulp en daarmee ook commitment aan de organisatie.

 

 Als organisatie heb je baat bij mensen die grensoverschrijdend gedrag aankaarten: Dit zijn de ware helden die zich zodanig betrokken voelen bij hun werk en de organisatie dat zij hun nek uitsteken! Op alle lagen van de organisatie werkt dit positief door.

Wees als organisatie daarom proactief; ontwikkel bedrijfsethiek en duidelijke verwachtingen omtrent gewenste omgangsvormen. Zorg voor een laagdrempelige goed functionerende vertrouwenspersoon voor wanneer één van die helden toch de drempel zal moeten nemen. 

 

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon verlaagd de drempel aanzienlijk.

Als professioneel extern vertrouwenspersoon verdiep ik me in jouw organisatie en interne regelgeving, maar ken ook de overkoepelende wetgeving. Ik heb geen andere belangen binnen de organisatie. Dit bevordert objectiviteit en oplossingsgerichtheid. Ik ben als extern vertrouwenspersoon scherp op ongepaste beïnvloeding of druk van belanghebbenden op het proces naar de oplossing.  Als externe vertrouwenspersoon handhaaf ik daarmee scherp de integriteit van het proces, de ethische afhandeling  en de geheimhouding

Van mij als externe vertrouwenspersoon mag je verwachten dat ik goed in staat ben om betrokkenen te bezien in het licht van de  problematiek van ongewenst gedrag en integriteitskwesties op het werk. M.a.w. ik ben als  externe vertrouwenspersoon goed in staat om mij neutraal binnen het conflict op te stellen. Hiermee wordt meer ruimte en respect geboden aan zowel klager als beklaagde om in een  informele setting te werken aan ongewenst gedrag en gezonde verstandhoudingen.

waarom de Externe vertrouwenspersoon?
Soms verleg je de grens juist door de grens te stellen.
bottom of page