top of page

Extern Vertrouwenspersoon

informeren, adviseren, signaleren, opvangen, begeleiden bij ongewenst gedrag / integriteitskwesties


Beschrijving van de dienst

Zet in op onafhankelijke expertise om pro actief beleid te voeren tegen ongewenste omgangsvormen en investeer in een gezond werkklimaat. Je krijgt een gedegen jurist, vertrouwenspersoon en coach voor jouw mensen.


bottom of page